För att få starta på jaktprov krävs att hunden är 12 månader och först erhållit lägst tredje pris eller Sufficient (S) i officiell klass (tidigast juniorklass) vid av SKK godkänd utställning samt att hunden är ID-märkt.

Undantag: Älgspårprov, där ingen utställningsmerit krävs samt att hunden bara behöver vara 9 månader.

Är hunden märkt med microchip måste hundägaren tillhandahålla avläsningsutrustning vid provtillfället.

Klubben har sju stycken chipläsare som kan användas vid jaktprov. Dom finns hos Anders Andersson, Kjell Hagström,Jan Rudberg, Sonny Andersson, Tommy Svensson, Rolf Eriksson, Jörgen Myrén Henrik Steffansson, Anders Ericksson, Tomas Lager och Henrik Aronsson.
Det är hundägarens ansvar att den vid behov hämtas och lämnas tillbaka samma dag som provet genomförs.

Hundägare med utlandsregistrerade hundar måste vid anmälan av hunden till jaktprov även bifoga kopia av hundens stamtavla. I annat fall blir provet inte registrerat hos Svenska Kennelklubben.
OBS! anmälan är ogiltig om kopia inte bifogas.