SEJ(le) ch SEuch Vittflys Tussi
S46063/2009
Äg. Staffan Karlsson, Värmlands Nysäter