Två motioner ska behandlas på årsstämman. Ni finner dem här nedan.

Ni som har gått ett 1:a pris denna säsong och vill ha diplom utskrivet måste kontakta provledaren Anders Ericksson så fort som möjligt.
gruvmarken@telia.com

Ni som har vandringspriser hemma måste OMGÅENDE lämna in dom till Per-Erik Jansson för gravering inför årsmötet