SE J(LÖ)CH SE UCH Vanådalens Fixa
SE20769/2013
Uppfödare: Anders Mattsson, Venjan
Ägare: Arne Andersson, Arvika