Den 23 Februari på Hotell Monica Zetterlund Hagfors

Kl. 13.00

Motioner ska skickas till Sekreterare Jörgen Myrén senast den 15/1