Svenska Älghundklubben står inför en regelrevidering och det är dags att börja se över de gällande jaktprovsreglerna. Det är nu i början av revideringsarbetet som vi har störst möjlighet att påverka kommande regler och därför önskar vi föra dialog med Er medlemmar. Du som medlem inbjuds därför till dialogmöten, via era lokalklubbar, för att klubben ska få ta del av Dina tankar.

Mötena riktar sig inte bara till jaktprovsdomare utan till alla medlemmar som har ett intresse för älghundar och jaktprov. Vi hoppas även att Du som är engagerad i avel och uppfödning av älg­hundar kommer att delta.

Nu finns också dokument och information gällande den pågående regelrevideringen på SÄKs sida.

Två datum : Lördag den 8 / 6 kl 10.00 – 14.00

Lördag den 29 / 6 10:00 – 14.00

Plats: Hotell Monica Z i Hagfors.

Ni är varmt välkomna, känner Ni någon övrig medlem som
eventuellt ej har tillgång till mail så är Dom naturligtvis välkomna
till Hagfors även Dom.

Ni som kommer 8 / 6 anmäler Er senast 3 / 6
Ni som kommer 29 / 6 anmäler Er senast 24 / 6

Anmälan till Anders Ericksson
Mob : 0720146715
gruvmarken@telia.com