Bäks medlemmar som HD röntgar sina älghundar får 500:- av klubben i subvention. 

Bidraget utbetalas efter begäran för hundar som röntgats under perioden 1 augusti 2020 till den 31 juli 2021 med förbehållet att styrelsen kan ta ett nytt beslut grundat på den ekonomiska situationen.
Det som krävs av dig som skickar in en begäran är ett mejl innehållande:
Namn, adress, telefonnummer, hundens registreringsnummer samt fullständiga kontouppgifter.
En bild eller inscannad kopia på kvittot ska bifogas.
Detta skickas till vår kassör Per-Erik Jansson på e-postadress.
per-erik. jansson@fundocomponents.com

Obs! Detta gäller från och med den 1 augusti 2020.