Pandemin tillåter inga samlingar av människor varför utställningar blir inställda. Därför fick man dispens inför säsongen 2020/2021 att starta på jaktprov utan utställningsmerit.

Samtidigt har man på en avelskonferens med SÄK beslutat att SÄK inte rekommenderar parningar med EJ utställda hundar och att det heller inte är möjligt att annonsera hos Lokal- eller rasklubbar parningar efter ej utställda föräldrar, detta för att man är rädd att avla in allvarliga fel i älghundsraserna.

Uddeholm`s utställningen i februari har ställts in och förhoppningen är att utställningen i aug Ekshärad kan genomföras som planerat.

SKK har öppnat för möjligheten att en domare kan göra en exteriörbedömning så att unga jagande hundar har möjlighet att gå i avel.

Därför går BÄK nu ut med en intresseförfrågan till våra medlemmar (i första hand) för att undersöka intresset till eventuell exteriörbedömning.

Den nu gällande förordningen som begränsar folksamlingar gör därför att det begränsar  antal hundar som kan bedömas per tillfälle och detta ska därför bara nyttjas av hundar som planeras att användas i aveln är jaktprovsmeriterad och inte tidigare är utställd.

Om ni äger en hund som är jaktprovsmeriterad och ej utställd som ni planerar att använda i aveln så anmäl ert intresse till en eventuell exteriörbedömning.

Ange hundens namn och registreringsnummer

Ägarens Namn och telefonnummer.

 

maila ert intresse till:

christin.pihlgren@gmail.com

 

Vid stort intresse kommer BÄK prioritera unga hundar som uppfyller jaktliga delen för championat.

Vi betonar att detta är en intresseanmälan för att se om det finns intresse att ordna detta framöver och om det är möjligt med gällande restriktioner.