Härmed kallas medlemmarna i Bergslagens Älghundklubb till ordinarie årsstämma, den 19 februari kl. 13.00 på Fryken Strand i Sunne. Lunch till alla medlemmar som önskar kl. 12.00
Motioner skall vara sekreteraren tillhanda senast den 15 januari.
Kom ihåg att det är på årsstämman du kan göra din röst hörd.