Sista anmälningsdag för jaktprov för medlemmar i BÄK är 2022-12-15.
Gäller hundar över två år.
För medlemmar i BÄK som har hund yngre än två år vid provtillfället gäller 2022-12-31 som sista anmälningsdag.