SE J(LÖ)CH Ackers Jonda
SE47893/2018
äg: Ken Andersson Hornssund
uppf: ACKERSTIERNA STEPHAN, HARBO