U, SEJ(LÖ)CH Ck Cert Bir SE53579/2018 HD,A112, ED,U,102, Mottibäckens Missi,Kv, 8/9. Öga Ua.
e, SEJ(LÖ)CH FIJCH SE20293/2013A,U,Karukoivun Modig, Kv, 8/9.
u, SEJ(LÖ)CH SE20464/2013A,U, Kolarbergets Calla, Kv, 7/9.
E, FIJCH FIUCH SEJ(LÖ)CH SUCH SE27361/2022,HD,A106,ED,U, Varpukallion Mooses, Kv, 7/12.
Öga Ua.
e, FIJCH FI23054/14A,U,
Rusmosan Fenix, Kv, 6/6.
u, FIJCH FIUCH FI24231/15B/A
Varpukallion Åsa, Kv, 5/9.
För vidare info🐾😁
Kontakta: Blomskogens Kennel
Tommy Blom Mallbacken
Tel: +4670-6231028
Mail: blomskogens@hotmail.com