Den 14 april sker det ögonlysning hos Torsby Smådjursklinik.
Det kostar 861 kr för en hund och 707 kr/st för två hundar eller fler och Bäk sponsrar sina medlemmar med 250 kr/hund.
Samma förfarande som vid röntgen att 250 kr utbetalas till medlem vid inskickat kvitto till kassören.
Hundägaren ska vara medlem när ögonlysningen sker.
Torsby Smådjursklinik önskar att man anmäler sin hund/hundar.
Anmälan på telefon. 0560-144 22
Kl 08.00-12.00
Anmälan på mail.
info@nvsp.se