Den 1:a December sker det ögonlysning hos Torsby Smådjursklinik.
Bäk sponsrar sina medlemmar med 250 kr/hund.
Samma förfarande som vid röntgen att 250 kr utbetalas till medlem vid inskickat kvitto till kassören.
Hundägaren ska vara medlem när ögonlysningen sker.
Torsby Smådjursklinik önskar att man anmäler sin hund/hundar.
Anmälan på telefon. 0560-144 22
Kl 08.00-12.00