SEJ(LÖ)CH SEVCH NÄSJÄMTENS LEXIESE25760/2022äg: ROGER MODEN, HAGFORSuppf: NÄSJÄMTENS, BREDBYN