Jaktprov

Lös/ Ledhundsprov

När hundägaren erhållit en bekräftelse kontaktar han/hon den domare som finns angiven. Detta skall ske inom två (2) veckor från mottagandet av bekräftelsen. Vid denna kontakt bestäms provtillfälle. Den hundägare som inte hör av...

Läs mer

Info. Jaktprov

För att få starta på jaktprov krävs att hunden är 12 månader och först erhållit lägst tredje pris eller Sufficient (S) i officiell klass (tidigast juniorklass) vid av SKK godkänd utställning samt att hunden är ID-märkt....

Läs mer

Särskilt älgspårprov

När hundägaren erhållit en bekräftelse kontaktar han/hon den domare som finns angiven. Detta skall ske inom två (2) veckor från mottagandet av bekräftelsen. Vid denna kontakt bestäms provtillfälle. Den hundägare som inte hör av...

Läs mer