Kollegiedatum kommande säsong.

Västra distriktet: Hembygdsgården i Sunne

Östra distriktet: Herrgården i Hällefors

30 /9   kl.  18:00

31/10  kl.  18:00

27/11 kl. 16:00 Östra

28/11  kl.  16:00 Västra

2/ 1     kl.   16:00

3/2      kl.   16:00