Kollegiedatum kommande säsong.

Västra distriktet: Hembygdsgården i Sunne

Östra distriktet: Herrgården i Hällefors

  • · 30 sep. kl.18:00
  •  2 nov. kl.18:00 
  • 1 dec. kl.18:00
  • 4 jan. kl.16:00 
  • 1 feb. kl. 16:00 
  • ev spårprov I feb. kollegium 1 mars.
  • Vid en stor anhopning av prov kan extra kollegier läggas in.