SE28438/2013A

kv3/7

(u.SE J(LÖ)CH ÅSEBOS KAXA S23543/2009 e. FI JCH SE J(LÖ)CH NO J(L)CH JOPESALON AHTI FI26578/09)

Nitro är en social hund med riktigt stabilt psyke. Han stor jaktlust, bra sök, förmåga att ställa i upptaget och ställa om. Han blev jch vid 20 mån ålder.

Kommer ur en kull med tidig jakt.

10p. på ståndskall på upptagsplatsen på samtliga prisprov.

Står till förfogande för meriterade tikar.

Vid intresse kontakta:

Tommy Holmberg, Hällefors

070-330 28 73