Klippen
SE32592/2012
Äg. Conny Johansson, Gräsmark
Uppf. Jonas Bergqvist, Ekshärad