NO J(L)CH och SE J(LÖ)CH,
Dundermyrens Wille
Ägare:
Øyvind Breen
Uppfödare:
Henrik Aronsson