SE J (LÖ) CH SE UCH Storkarsbergets Wilgot
Ägare:
Ulf Pettersson
Uppfödare:
Pär Ryman