SE vch SE J(Lö)CH Rajasuon Halti
SE40299/2018 (FI25878/18)
Ägare: Christian Glavå, Vålberg
Uppfödare: Jouni Nopanen, Finland