Angående SM-kval och SM för 2020 har vi landat i följande.
Inget SM-kval kommer att genomföras i BÄK under 2020.
Det kommer ej heller att genomföras något SM under 2020.
Anledningen är givetvis följderna av pandemin Covid-19 och de tillhörande riktlinjerna från FHM och SKK.
Däremot så kommer det i Västernorrlands älghundklubbs regi att arrangeras dubbla SM under 2021 och de kommer att genomföras under 2 dagar. Första dagen genomförs SM för 2020 och andra dagen för 2021.
För att kunna möta detta har BÄK för avsikt att erbjuda de hundar som kvalificerat sig till uttagningen för 2020 att delta på SM-kvalet 2021 och givetvis även de hundar som kvalificerar sig till 2021 års ordinarie SM-kval.
Ordinarie uttagningsregler kommer att gälla. Hur formerna för SM-kvalet under 2021 i övrigt kommer att se ut är ännu inte bestämt.
Ha en fortsatt skön sommar, snart är det dags för hunnsläpp.
Mats Sjölander