Provsäsongen för lös- och ledhundsprov, även vildsvins/kombiprov, pågår från 21 augusti fram till 31 januari.

Anmälningstiden är fram till 30 november och för unga hundar upp till 24 månaders ålder fram till 31 december.

 

Särskilt älgspårprov kan genomföras från 1 augusti fram till 28(29) februari under förutsättning att snödjupet tillåter det samt att det är jakttid på älg på provmarken.

Anmälningstiden är fram till sista februari för samtliga hundar.