Det närmar sig klubbens årsmöte och valberedningen tar gärna emot förslag på namn till styrelsen.
LARS- GÖRAN LINDAHL
Valberedning (Sammankallande)
larsglindahl@telia.com
070-592 60 16
SONNY ANDERSSON
Valberedningen
gunneby14@gmail.com
070-641 10 70
OLOF NILSSON
Valberedningen
olofnilsson47@gmail.com
073-645 40 26