Under lördagen så höll vi vårt ordinarie årsmöte, förhoppningsvis det sista digitala mötet på länge.
Framöver hoppas jag verkligen att det ges utrymme att hålla möten, utställningar, utbildningar mm utan några restriktioner.
Som ordförande under mötet hade Gunnar Glöersen engagerats och detta höll han i på ett mycket förtjänstfullt sätt.
Stort tack för det.
Klubben har under det gångna året genom olika insatser ökat medlemsantalet till nära 900 st vilket är otroligt glädjande.
Efter flera års arbete i styrelsen hade Henrik Aronsson och Birgitta Löfgren avböjt omval.
Jag framför därför ett stort tack för ert engagemang, kunskap och goda samarbete under dessa år, ni blir saknade.
Nya krafter tar nu vid genom två nya medlemmar i styrelsen, Pernilla Karlsson från Säffle och Göran Bergquist från Sunne.
Jag hälsar er varmt välkomna till styrelsen.
En intern förändring i styrelsen är att Per-Erik Jansson blir vice ordförande samt fortsätter med sina uppdrag med jaktproven och Tommy Svensson blir kassör.
Jag vill även lägga uppmärksamhet på alla jaktprovsdomare som gjort många dagar i skogen, utan era insatser hade detta blivit svårt att genomföra. Väl värda att nämna är de tre domare som dömt flest jaktprov inom BÄK den gångna säsongen.
Tommy Svensson 38 st, Benny Löfstrand 34 st och Ronny Karlsson 33 st.
En verkligt strong prestation.
Det som ligger framför oss är bland annat en genomgång av nya jaktprovsregler där alla lokalklubbar deltar. Därefter kommer vi under våren/försommaren att utbilda våra domare så vi känner oss trygga i hur de nya provreglerna ska appliceras och tolkas. Jag ser även fram emot att vi får en del nya domarelever som startar sin domarbana med nya provregler. Jag både tror och hoppas att allt detta kommer att bli bra.
Under sommaren kommer vi att hålla vår utställning i Hällefors. Information kommer på både hemsida och sociala medier.
Avslutningsvis vill jag framföra ett tack för förtroendet att som ordförande vara delaktig i klubbens fortsatta utveckling det kommande året.
Med vänlig hälsning
Mats Sjölander