SE(lö)CH Kockens Pysen
SE33850/2019
Ägare Lars Olsson Sunne
Uppfödare. Jan Karlsson, Sjuntorp