Bäks medlemmar som HD röntgar sina älghundar får 500:- av klubben i subvention.

Bidraget utbetalas tillsvidare med förbehållet att styrelsen kan ta ett nytt beslut grundat på den ekonomiska situationen.
Det som krävs av dig som skickar in en begäran är ett mejl innehållande:
Namn, adress, telefonnummer, hundens registreringsnummer samt fullständiga kontouppgifter.
En bild eller inskannad kopia på kvittot ska bifogas.
Detta skickas till vår kassör Tommy Svensson på e-postadress.
svensson.tommy@hotmail.se