Bästa Hundar

Jämthund  SE32111/2021 Blomskogens Qrut  89,5 p Ägare David Sundqvist
Gråhund  SE45875/2021 TF Elgkampens c-Tyra  89 p Ägare Per-Erik Jansson
Östlaika  SE14519/2022  Snapphanejägarens Hajen 83,5 p Ägare Jonas Karlsson
Vit älghund  SE23625/2020  Vitmossaflons Jepson   79 p  Ägare Lars-Göran Rauséus

Yngsta Hund
Östlaika  SE16622/2022  Skravelbergets Milo  74 p  Ägare Anders Frisk

Bästa Unghund
SE32111/2021 Blomskogens Qrut  89,5 p Ägare David Sundqvist
Bästa Ledhund
 SE40957/2021 Slabäckens J Ellen-Sigrid 89 p Ägare Mia Svensson