Valpar väntas i början av juli 

U. SE J(Lö)CH Fäbobergets Xiri

E.  SE J(Lö)CH Zolbergs Crut

Båda med utmärkta ståndegenskaper, bra sök och förföljanden.

Tikägare Jörgen Myrén tele: 0739563182

Hanhundsägare Tommy Lindholm tele: 0738311493.