SEJ(LÖ)CH SEVCH Älgoxens Azzie

SE13739/2013

kv.2/2

Ägare och uppfödare: Roger Modén, Hagfors