• Allt
  • Medlemsinformation

Diplom

De hundägare som önskar få sina diplom per post meddelar detta på följande vis. Skriv hundens namn...

Info från styrelsen

Senast

Upprop

Hej !   SÄK bygger ett system för att bättre kommunicera och informera alla medlemmar.  ...

Annonser

Senast

Utställning

Senast

Info från styrelsen

Senast

BÄKs Bankgironummer är 593-8428

Via detta konto kommer alla in och utbetalningar ske.

Jaktprovs och utställningsavgifter skall i möjligaste mån betalas genom Payson.

Skulle detta mot all förmodan inte fungera får ovanstående konto användas, tänk då på att skriva vad inbetalning gäller och ägarens namn.

Swish betala till klubben på tel nr 123 132 37 24.

OBS!  viktigt att de som swishar skriver vad betalningen gäller.

Mvh Kassören