Styrelsen och övriga funktionärer

Styrelsen för Bergslagens Älghundklubb består av följande personer som du kan kontakta om det är något du undrar över eller har någon åsikt du vill framföra till klubben. Kontakta valberedningen för förslag till personer som kan passa i styrelsen.

Mats Sjölander

Ordförande
mats@sjolander.st
070-6034007

Jörgen Myrén

Sekreterare
jorgen.myren9@gmail.com
0586-101 10
073-956 31 82

Tommy Svensson

Vice ordförande
svensson.tommy@hotmail.se

070-190 18 20

Per-Erik Jansson

Kassör
per-erik.jansson@fundocomponents.com
0571-241 06
070-588 58 87

Henrik Aronsson

Ledamot, Lotteriansvarig, Annonsansvarig
henrik.aronsson@telia.com

070-664 00 26
054-84 00 26

Birgitta Lövgren

Ledamot, Utställningsansvarig
bittan.salama@hotmail.com
070-5161864

Anders Ericksson

Ledamot, Provledare
gruvmarken@telia.com
072-0146715

Henrik Hallgren

Ledamot, Avelsråd Jämthund
henrik_hallgren@hotmail.com
0563-407 37
070 244 61 56

Tommy Blom

Ledamot, Avelsråd Gråhund
blomskogens@hotmail.com
070-6231028

Mathias Eriksson

Valberedningen (sammankallande), Webmaster, Utbildningsansvarig
hunnmatti@hotmail.com
070-367 44 46

Sonny Andersson

Valberedningen
ac_a@spray.se
070-641 10 70

 

 

Lars- Göran Lindahl

Valberedning
larsglindahl@telia.com
070-592 60 16