Valpar väntas

Medlemmar i BÄK har rätt att annonsera. Annonsören står för innehållet i annonsen. BÄK förbehåller sig rätten att bestämma vilka annonser som kommer med. Annonserna ligger kvar i 3 månader om inte annonsören meddelar annat.

Läser in