Viltspår prov from 1/5 till 1/8 anmälan som vanligt till provansvarig, Anders Ericsson.

jaktprov.bergslagen@alghundklubben.com