Datum för kollegium       

7 december 18.00 Gäller endast väst.
14 december 18.00 Gäller endast väst.
17 december 16.00 Gäller endast väst.

2 januari         kl. 16:00

1 februari       kl. 16:00

Östra området: Folkets Hus Hällefors
Västra området : Allaktivitetens Hus ( fd. Åmbergs skola) Bergvägen 1 Sunne.