Datum för kollegium       

28 septemper  kl. 18:00

31 oktober       kl. 18:00

30 november   kl. 16:00

2 januari         kl. 16:00

1 februari       kl. 16:00

Östra området: Folkets Hus Hällefors
Västra området : Allaktivitetens Hus ( fd. Åmbergs skola) Bergvägen 1 Sunne.