Som medlem i Bergslagens Älghundklubb får du:

  • rätt att delta på utställningar, och jaktprov
  • Svenska Älghundklubbens tidskrift Älghunden
  • personlig avelsrådgivning
  • möjlighet att genom klubbarbete påverka Älghundklubbens syften
  • Annonsera på klubbens hemsida

Medlemsavgiften är 300kr för huvudmedlem och 50kr för familjemedlem. Medlemskapet löper per kalenderår (jan-dec). Avgiften sätts in på Svenska Älghundklubbens Bg 218-6179. Glöm ej skriva namn och fullständig adress samt att medlemskapet gäller Bergslagen, klubb nr 50. Medlemskort kommer på posten, så fort pengarna är registrerade hos SÄK.
OBS! Ni som betalar in sent på året – uppge vilket år som medlemskapet skall gälla.