Bergslagens Älghundklubb bildades 1961 av några älghundintresserade. Medlemsantalet var blygsamt vid bildandet med bara ett 20-tal medlemmar. Det har sedan vuxit efterhand och har under senare år legat på 8-900 medlemmar.

Klubbens verksamhetsområde har sedan bildandet varit Värmlands och Örebro län samt Fredriksbergsområdet av Dalarnas län.

Varje år arrangeras utställningar med ca 300-350 deltagande hundar och 500 -600 hundar startar på jakt- och viltspårprov.

Detta är helt i linje med stadgarna. Stadgarnas ändamålsparagraf föreskriver nämligen att klubben skall främja aveln ur såväl jakt- som exteriörsynpunkt av våra erkända älghundraser samt verka för dressyr och praktiskt bruk av raserna.

I strävan mot målet rekommenderas att alltid avla enligt SÄKs avelsrekommendationer. Det finns alltid valpar till salu efter meriterade föräldrar att tillgå för den som önskar anskaffa en sådan.

Klubben har ett 50-tal jaktprovsdomare som lägger ned en stor arbetsinsats för att döma alla anmälda jaktprov under säsongen.

Utbildning av nya domare sker varje år. Det sker också utbildning av medlemmar i kännedom om jaktprovsreglerna och i ringträning för att bättre kunna visa upp sin hund på utställning. Likaså sker information om hunduppfödning och hundsjukdomar vid särskilda uppfödarträffar.