Vill ni köpa något av klubbens varor så kontakta

Henrik Aronsson 070-664 00 26
henrik.aronsson@telia.com
eller
Per Erik Jansson 070-588 58 87
per-erik.jansson@fundocomponents.com

Keps 100:-

T-shirt 90:-

2st för 150:-

Klistermärke 20:-