Parning genomförd och valpar väntas i slutet av April.
U. SEJ(LÖ)CH Näsfjällets Gorma
u. SEJ(LÖ)CH SEUCH Härkilas Ymie II
e. SEJ(LÖ)CH Sörombäckens Ivar
E. SJCH Blomskogens Qrut
u. SEJ(LÖ)CH Karhunkerääjän Jessie
e. NORD J(LÖ)CH Kolarbergets Mr Hirvi
Båda föräldrarna excellent på utställning.
HD index 100
Ed 103
Ik 1,1
Qrut blev bästa junior och bästa jämthund vid BÄK´s årsmöte 2023.
Gorma har ett bra sök och en bra förmåga att få älgarna att stå i upptagen.
Båda ögonlysta u.a
Parningen är godkänd av avelsrådet.
En parning mellan två tidigt jagande individer.
Mycket trevliga familjehundar med stor jaktlust.
Tikägare Anders Håkansson, Heåsens Kennel 0708864942