Härmed kallas medlemmarna i Bergslagens
Älghundklubb till ordinarie årsmöte den 25 februari kl. 13:00
på Fryken Strand i Sunne.

OBS! Motioner ska vara
sekreteraren tillhanda senast den 15 januari.

Kom ihåg att det
är på årsmötet du kan göra din röst hörd.