Det var ett ordinarie styrelsemöte som vi hade där vi fattade en massa beslut om olika funktionärer och hur klubben skall rösta vid SÄK:s årsstämma i Karlstad.

Några förändringar sedan tidigare är:
Rolf Ericsson blir ny fullmäktige samt vår lagledare till Klubbkampen.
Utställningsansvarig Birgitta Löfgren
Utbildningsansvarig Olof Nilsson
Press och information Tomas Lager

Vi har god ekonomi.

Vi valde domare till SM uttagningen den 2 september i Sysslebäck.

Från och med nästa säsong ska den hund som kvalificerar sig till SM-uttagningen vara registrerad i SKK:s ägarregister vid det kvalificerande provets genomförande.

Dom som vill ha diplom för genomfört jaktprov (1:a) skall i fortsättningen meddela detta till provledaren.

Nästa möte blir i samband med utställningen i Sunne i Augusti.

Tomas Lager