Plats: Allaktivitetens Hus i Sunne kl. 24/2

Tid: 24e februari kl 15:00
Mat efter mötet till samtliga deltagare.
Meddela gärna om ni tänker komma till svensson.tommy@hotmail.se

Motioner skickas till sekreteraren, senast 15 januari.’

jorgen.myren9@gmail.com