När hundägaren erhållit en bekräftelse kontaktar han/hon den domare som finns angiven. Detta skall ske inom två (2) veckor från mottagandet av bekräftelsen. Vid denna kontakt bestäms provtillfälle. Den hundägare som inte hör av sig inom utsatt tid får räkna med att provet får lägsta prioritet hos domaren. Detta innebär att domaren dömer det provet om han/hon får tid i slutet av provsäsongen. Hundägare som anmält sin hund och även kommit överens med domare om provtillfälle men som av en eller annan anledning inte kan gå provet över huvud taget skall anmäla detta till domaren så snart som möjligt. Starta Din hund så tidigt på säsongen som möjligt för att inte riskera att provet ”fryser inne”. Älgspårprovet bör klaras av före lös-/ ledhundsproven. Unghundarna spårar oftast mycket bra.

De prov som vid provsäsongens slut ej utförts behandlas av styrelsen enligt följande: Endast tekniskt fel eller prov som resulterat i nytt prov och som av någon anledning ej kunnat utföras av domarna föranleder nytt prov under nästkommande provsäsong.

Prov som ej kunnat genomföras på grund av för mycket snö, för sträng kyla eller annan otjänlig väderlek förklaras förverkade då klubben inte råder över väderleken.

Sista anmälningsdag
15 december

31 December för hundar upp till 24 mån
Anmälningsavgift, arvode och milersättning
250 kr – anmälningsavgift

500 kr – arvode, som betalas till domaren

300 kr – arvode vid nytt prov, som betalas till domaren

20 kr/mil – milersättning som betalas till domaren