Info till alla medlemmar angående GDPR, alltså hantering av personuppgifter.

”Du som är medlem kommer att få brev där vi ber er att godkänna GDPR och samtidigt hjälper oss att utveckla kommunikationsmöjligheterna med er. Läs budskapet i brevet och följ instruktionerna.
Vi tackar i förväg för att DU som medlem hjälper till att utveckla oss!”

Vänta på utskicket som kommer hem till er.
Där får ni medlemsnummer och kod för att kunna logga in.

Länk till sidan som ni sedan kan gå in på.

www.provdata.se/gdpr