BÄK’s utställning i Uddeholm är på grund av rådande situation i samhället inställd. Vi jobbar på att i stället kunna genomföra en exteriörbedömning vid något eller några tillfällen. Detta kommer att diskuteras ytterligare vid nästa styrelsemöte den 10 februari.
Vi hoppas att vi hittar en lösning. Mer info kommer.
 
BÄK’s ordinarie årsmöte är även det inställt på grund av situationen i samhället. 
Vi kommer istället för ett normalt årsmöte bjuda in till ett förenklat årsmöte som då kommer att hållas digitalt enligt SKK’s och SÄK’s riktlinjer.
Den stora punkten kommer att vara hur BÄK’s medlemmar ställer sig till förslaget med nya provregler.
 
BÄK’s digitala årsmöte kommer att hållas den 27 februari klockan 13.00. Detta innebär bland annat att du som är medlem och vill delta måste anmäla dig till detta senast den 20 februari. 
 
Kallelse till årsmötet sker genom e-post samt inbjudan på hemsida och facebook-sida. För att vi ska kunna nå er som är medlemmar är det därför mycket viktigt att ni har registrerat er epostadress på medlemsportalen. Gå därför in på medlemsportalen, http://provdata.se/medlem, för att registrera din e-postadress.
Mer info kring hur årsmötet kommer att genomföras kommer att presenteras i inbjudan som skickas med e-post, på vår hemsida samt på facebook-sidan.
 
Med vänlig hälsning 
Mats Sjölander