SE J(LÖ)CH Nordzens Viggo
SE43632/2015
äg. Robin Duwin, Norrtälje
uppf. Bosse Fritzén och Linda Nordling, Åmotsfors