Valpar planeras i april efterSE59431/2017 SE J(LÖ)CH J JÄMTESJÖNS BEASE54183/2019  SE J(LÖ)CH TÅRÅFJELL’S ARROBägge  jagat från första släpp med bra sök och förmåga att hitta älg och  jakt champion tidigt, så tidig och mycket jakt förväntasTikägare Henrik Bengtsson 0703204027Hanhundsägare Lars Alexandersson 0705897849

 

http://www.hittaalghund.se/stam_sim.asp?Regnr_H=SE54183%2F2019&Regnr_T=SE59431%2F2017&fbclid=IwAR0URKODB5mrDXqVst7XhJBX89yw43Z6WLtogJGhiXzqfX1DXwMi6KH_ipE