• För kvalificering till SM gäller att jaktprovet ska ha genomförts i regi av den lokalklubb där medlemmen valt att ha sin rösträtt. 
 • Hunden skall vid det kvalificerande provet vara registrerad på SKK med fullständiga ägaruppgifter. 
 • Hundarna med de 8 högsta poängen efter föregående års provsäsong kallas till en intern uttagningstävlan på för hundarna okända marker. Av dessa 8 skall minst 3 stycken vara tikar. Om inte alla 3 tikarna finns med bland de 8 högsta poängen skall de beredas plats bland de 8 efter erövrad poäng under föregående års provsäsong. De ersätter då hanar som har lägst poäng. Till den erövrade poängen på uttagningstävlingen läggs den poäng som hunden kvalificerat sig till på till uttagningen. Den hund som då erhåller högsta poäng representerar klubben vid SM. Vid lika poäng avgör högsta poäng i moment, ståndskall på upptagsplats. Vid fortfarande lika poäng vinner yngsta hunden. Hundarna efter vinnaren går in som reserver till SM i den ordning de placerat sig.
 • Till klubbkampen kvalificerar sig hundarna närmast efter SM-hunden dock minst 1 tik. Om någon av reserverna skulle komma att representera i SM erbjuds hund eller hundar med högre poäng än reserven att delta i klubbkampen. Reserver i klubbkampen blir övriga hundar i den ordning de placerat sig vid uttagningen med beaktande av att minst 1 tik skall delta.
 • Samma hund får inte representera klubben vid både i SM och klubbkamp samma år.
 • Endast HD, grad A eller B och AD, friröntgade hundar får delta. Gråhundar som inte är AD röntgade äger rätt att delta. Gäller oavsett ålder eller index. Känd HD och AD status måste finnas senast 1 April samma år som SM-Kvalet går.
 • För deltagande erfordras minst ”very good” upp till 15 månader eller ”good” från 15 månader eller äldre på utställning.
 • Deltagande hund skall vara id-märkt med tatuering. Deltagare som tillhandahåller egen avläsare äger rätt att delta med microchip-märkt hund.
 • Hund med känd EP-status ger ej rätt att delta i uttagningstävlingen.
 • Provet som kvalificerar hunden till SM-Kval måste vara gått med Pejl (possitionsbestämmandepejl).
 • Hund som deltar i uttagningstävlingen skall inte tilldelas samma domare som vid föregående års kvalificeringsprov.
 • Hundägaren betalar sina egna resekostnader. Klubben betalar hundens anmälningsavgift och domarnas resekostnader.
 • I övrigt gäller SÄK’s bestämmelser för jaktprov med älghundar.