SE24025/2015
Ägare: Remy Olberg
Uppfödare: Niklas Syrén